Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su init.lt slapukų politika. Daugiau informacijos

Loading...
Mano init

Privatumo politika

„Init“ gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime aiškiai ir išsamiai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.
Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento 2016/679, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.
Privatumo pranešimas taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi „Init“ paslaugomis ar lankosi mūsų interneto svetainėje. Privatumo pranešimas netaikomas – kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis „Init“ tinklu ar paslaugomis.

Asmens duomenų rinkimas
Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate mums, kai užsakote įrangą, paslaugas ar registruojatės mūsų interneto svetainėje.

Renkame duomenis:

 • kuriuos pateikiate Jūs kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove (pvz.: perkate paslaugas arba registruojatės paslaugoms, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės kitais klausimais);
 • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz.: skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių (pvz.: kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų).

Asmens duomenys kuriuos renkame:

 • pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, asmens patvirtinančio tapatybę dokumento duomenys, kontaktiniai duomenys; 
 • duomenys, kurie susiję su įrangos ir paslaugų teikimu, pavyzdžiui, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir teikimą tretiesiems asmenims, kontaktiniai duomenys bei kiti susiję įrašai; 
 • duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir mūsų paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.; 
 • kiti duomenys apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.; 
 • vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės mūsų salonuose, siekiant užtikrinti personalo, klientų bei patalpų saugumą;
 • telefoninių pokalbių įrašai, kuomet Jūs skambinate į klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į įmonės darbuotojų skambučius;
 • kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
  Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų „Init“, tačiau jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos bei paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymas
Asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų bei atsiskaitymų pagal sudarytas sutartis apskaita; leistinos skelbti informacijos apie abonentus pateikimas viešuose spausdintuose ar el. abonentų sąrašuose; kreditoriaus interesų apsauga bei materialinių nuostolių prevencija; abonentų skolų išieškojimas. „Init“ tvarko asmens duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti paslaugų teikimą mūsų klientams – siekiant tinkamai nustatyti asmens tapatybę, priimti bei vykdyti užsakymus, vykdyti klientų aptarnavimą, nustatyti bei pašalinti įvairius gedimus ir incidentus, išrašyti sąskaitas už įrangą ir paslaugas, atlikti kredito kontrolę, skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan. 
 • Tiesioginė rinkodara. „Init“ tvarko tiek nuasmenintus duomenis, tiek asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. 
 • Personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas). „Init“ tvarko savo personalo ir klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą.
 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas; klientų mokumo vertinimas ir įsiskolinimo valdymas; klientų aptarnavimo kokybės vertinimas; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsauga ir gynimas; įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas). „Init“ tvarko Jūsų telefoninių pokalbių, kai skambinate į klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepiate į įmonės darbuotojų skambučius, įrašus ir pokalbių metu pateiktus duomenis, kad galėtume tinkamai įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimus, sudaryti su Jumis sutartis bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Kiti tikslai, kuriais „Init“ turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl „Init“ teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis „Init“ įpareigoja atitinkami teisės aktai. „Init“ gali tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Visais aukščiau paminėtais atvejais „Init“ tvarko asmens ir srauto duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą. Užtikriname, kad asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Detalų „Init“ tvarkomų asmens duomenų sąrašą rasite Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Slapukai
Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos iš žiniatinklio serverio į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kietajame diske, kad interneto svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį. Yra du slapukų tipai – seanso slapukai ir ilgalaikiai slapukai. Ilgalaikiai slapukai išlieka Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje ilgą laiką. Seanso slapukai yra laikini – Jūsų kompiuteryje jie būna tol, kol naršote tinklalapyje. Jie dingsta, kai jį išjungiate. Tai reiškia, kad jie neišsaugomi Jūsų įrenginyje. Daugelis bendrovių slapukus savo interneto svetainėse naudoja siekdamos lengvinti naršymą tinklalapiuose. Slapukai Jūsų rinkmenų nepažeidžia ir nedidina virusų pavojaus.

 Kam naudojame slapukus?
Naudojame slapukus tam, kad mūsų svetaine būtų patogu ir paprasta naudotis, bei tam, kad gautumėte naudingiausius pasiūlymus. Slapukai leidžia mums teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį) ir rinkti statistinę informaciją apie „Init“ svetainės populiariausius puslapius, naršymo trukmę, dažnumą; rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Registruotų vartotojų prisijungimo duomenys gali būti koduoti ir apdorojami serveryje patvirtinant Jūsų statusą.
Jeigu interneto svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.
Jūs galite nuspręsti priimti slapukus arba ne. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus, tačiau jeigu norite žinoti, kada Jūsų kompiuteris gauna slapuką, galite nustatyti naršyklę taip, kad ji praneštų. Tada galėsite rinktis, ar jį priimti. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitimai Jūsų tinklo naršyklėje (kai neveikia slapukų funkcija) gali trukdyti kai kurioms mūsų interneto svetainės dalims tinkamai veikti.
Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org.

Jūsų teisės
Jūs turite teisę:
•    kreiptis į „Init“ su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
•    kreiptis į „Init“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis  bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
•    kreiptis į „Init“ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
•    nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia „Init“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
Jeigu Jums kelia susirūpinimą „Init“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Init“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
•    raštu – el. paštu: info@init.lt; 
•    žodžiu – telefonu 19123 (skambinantiems iš užsienio (8 37) 221 221); 
•    raštu – adresu: Laisvės al. 30A, LT-44502 Kaunas;
•    atvykus į bet kurį „Init“ klientų aptarnavimo skyrių.
Nepavykus išspręsti klausimo su „Init“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
Duomenų apsaugos pareiguno el. paštas dpo@init.lt

Privatumo politikos pakeitimai
„Init“ pasilieka teisę papildyti ar pakeisti saugumo politiką nauja informacija, todėl raginame ją nuolat peržiūrėti.

Domina išsamesnė informacija?

Palikite savo kontaktus ir mes su Jumis susisieksime<